Rotadairon

Trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú založenie trávnika na jediný prejazd traktora. Frézovanie a rozpracovanie zeminy, premiešanie biomasy, odstránenie kameňov, nivelácia - vyrovnanie terénnych nerovností a valcovanie. S doplnením sejačky ešte i presný výsev trávneho semena a jeho zapravenie do pôdy. Toto všetko dokážu stroje ROTADAIRON i v tých najtvrdších, na prvý pohľad až nemožných podmienkach.


 
 

 

 

 

(c) 2015-2018 KVETOZEL Šabík, s.r.o., Štúrova 395/10, 952 01 Vráble, tel: 0905 453 899